Na temenu kippah*

Darku Cvijetiću
Sarajevo 05.07.2019. – Novi Sad 07.07.2019. 

Gomilali su se oblaci
i obrazovali snežnu planinu
s tamno plavim kotlinama i klancima

slutilo je na oluju
pucalo je
munjilo je

gledao sam ih isprepadan,
na sigurnom,
odvojen autobusnim staklom
i setio se detalja iz detinjstva
kada molim majku
da mi namaže marmeladom
što manju krišku hleba
jer samo što nisu počeli da nas
zasipaju bombama.

sirena je
cvilela

Sad znam da su me štitili upravo
ovi olujni oblaci
i ono parče hleba s marmeladom

jer, može li iko da puca
na džem?
na dete može
al na džem, na marmeladu,
musavu malu dečiju bradu
ne može. 

bome, ne može!
kričem u sebi. 

Tad munja oduzme
gromu zbor. 

 

Kippah –  ime kapice koja se nosi u znak poštovanja tradicionalnog jevrejskog običaja pokrivanja glave.

Srđan Sekulić 23. 11. 2019.