Na Svetom Mihovilu/9

 

Bela Astaloš

 

U prvome redu uz kamenu stazu leži Bela Astaloš.

Ime moćno, kao da je ugarski junak ili konjanik, prvi do Kossutha Lajosa u revoluciji 1848, lijevo krilo Lake konjice, u redu uz Puskasa, Kocsisa, Hidegkutija, ili jedan od junaka Pavlove ulice, Maraijev sudrug u pustoši San Diega.

Bela Astaloš pod dobro utvrđenim kamenim nadgrobnikom, koji i devedeset i dvije godine kasnije čvrsto stoji, kao što je stajao prvoga dana. Zemlja se pod njim ne ugiba, ne tone u mehku koševsku zemlju, u glib, glinu i mulj bivšeg svijeta o kojem više ne brine nitko, stamen kao što je stameno ime onoga koji pod kamenom leži.

Bela Astaloš.

U kamen nisu urezana imena onih koji su ga žalili, koji su ga smjestili tu i poslije mu dobar podigli spomenik. Ne zna se čiji je Bela Astaloš bio, ime mu plitko pri vrhu ploče klesano, tako da i drugi stanu za njim, ali zbog nečega poslije više nije dolazio nitko.

Bela Astaloš, junak, koji se ne plaši samoće ni mraka, rođen 8. lipnja 1919, a svijetom minuo 25. listopada 1925.

Između njega i imena njegovog cijelih je šest sarajevskih godina.

Miljenko Jergović 12. 09. 2017.