Na Svetom Mihovilu/6

 

 

Ivan i Marija Peserle

 

Grob na samom ulazu u groblje.

U njemu leži Ivan Peserle, direktor i osnivač Jugoslavenskog lista, koji poživi jedva pedeset, i umrje u ljeto 1932.

I žena mu, Marija Peserle, koja ga nadživi trideset i koju, pa umrje 1965, godinu prije nego što će se roditi onaj koji ovo piše, a kojeg prvih dana lipnja 1966. doniješe u stan u JNA ulici broj 22, peti kat nacionalizirane zgrade koja je prije rata pripadala gospođi Heim i njezinoj sestri.

Kuću su gradili Ivan i Marija, njegovim poduzetničkim novcem.

Ustvari, gradila ju je ona, s mišlju da su novine nesiguran posao, da ovdje propadaju države, a s njihovom propašću prva stradaju glasila i njihovi glasnici.

Zato je bolje imati kuću i u kući stanove za izdavanje.

Gospođa Marija Heim udata Peserle zamišljala je kako će po propasti kraljevine u kojoj je Ivan izdavao novine živjeti mirno i tiho u toj kući.

Zamišljala je da će ih zaštititi kuća.

Vjerovala je da se u kući može živjeti mimo države.

I onda su došli komunisti i oduzeli joj kuću, ali Ivanov grob joj nisu mogli oduzeti da u njega pokopaju neku drugu ženu.

Miljenko Jergović 05. 07. 2017.