Na Svetom Mihajlu/7

 

Starovlah

Riječ je o živoj ruci koja je plastičnu crvenu ružu zadjenula za grob porodice Starovlah, kao da je grobnica šešir ili kaput, kao da je obilazak groblja neka starodrevna dragost, poljubac u mraku, dodir noseva u mimoilasku, ja sam sad živ, a vi ste, ah, već odavno mrtvi.

Riječ je o živoj ruci koja je plastičnu crvenu ružu zadjenula za grob porodice Starovlah, i ta se ruža nakrivila tako da obasjaj septembarskog sunca padne po njoj tako da sve djeluje kao namještano, da sve djeluje kao plastičnost crvene ruže, nesklone sasvim smrti.

 

Miljenko Jergović 29. 11. 2017.