Na Svetom Mihajlu/1

*

 

 

 

Ilija Blešić

Iz srca Ilije Blešića niknuo je bor.

Ima mu dvadeset, možda i trideset godina, možda je nicao u ratu, kada su jedno za drugim padala stara grobljanska stabla.

Toliko godina njegov grob nitko ne obilazi.

Toliko se dugo o njemu ne brine uprava groblja.

Iz srca Ilije Blešića niknuo je bor, iz zemljanog procjepa u obliku romba, načinjenog na spomeniku, da se u toj zemlji posadi cvijet ili usadi svijeća.

Umjesto cvijeta, jednog je dana, davno, vjetar nanio sjeme iz kojeg je niknuo bor.

I sada iz Ilijinog srca raste, moćan i krilat, i grob Ilijin rastvara, o kojem se već dugo ne brine nitko.

Ovo je najljepši grob na Pravoslavnome groblju svetog Mihajla u Sarajevu.

Takvoga nema na svim sarajevskim grobljima.

I neka nitko ne posiječe bor koji raste iz srca Ilije Blešića, koji se rodio godine 1883. i umro 1944, pred kraj onoga rata.

U tom je boru i grobu sudbina sarajevskih Srba

U njemu je sudbina ljudi.

Miljenko Jergović 23. 10. 2017.