Na Svetom Marku/1

 

Desanka Vitas

 

Bila u Sarajevu Ulica Jelene Vitas.

Kao sedmogodišnji dječak svakog sam dana prolazio Ulicom Jelene Vitas, na putu prema Očnoj klinici, gdje sam liječio zrikavost, vježbao pogled na svijet tako što sam papagaja uvodio u kavez. Vježba bi trajala četrdeset i pet minuta, a onda bih se istim putem vraćao kući. Ulicom Jelene Vitas.

Mlada sarajevska namještenica, zatočena zbog suradnje s komunistima, posljednji put iz Jasenovca se pismom javila 10. listopada 1944.

4. siječnja 2017. prolazeći Grobljem svetoga Marka naišao sam na grob na kojem ispod zvijezde petokrake ovako piše:

Desanka Vitas

1887 – 1955

majka

Jelene, Milana i Branka

palih boraca NOB-a 1941 – 45.

za čije se grobove ne zna.

Miljenko Jergović 08. 01. 2018.