Na svetog Silvestra

Posljednji dan je u godini.

Mir je u duši, mir u svijetu. Svi poslovi su dovršeni. Geometrija života savršena je kao osna simetrija, kao translatacija u bilježnici bez crta i kvadrata. Savršena kao krug novim šestarom, usred kojeg je rana u bijelom, bijelom papiru.

Posljednji dan je u godini. Nikad mirniji. Dramaturgija savršenoga kraja. Kada sutra ne bi ništa započelo, bio bi to savrešen kraj svijeta i života.

Posljednji dan je u godini. Svud naokolo se puca. Pucaju divlji i obijesni, ali prvi put nije me briga za njih. Stojim uz prozor i gledam poznata modra brda. Iščekujem uznemirenje.

Posljednji dan je u godini. Pucnjava se pojačava prema kraju dana. Vrhunac nastupa u ponoć. Tada nastupa vatromet. Prvi mi put na um pada što zapravo znači ta riječ. Vatromet. Vatra kojoj smo mete.

Tako započinje nova 1993. u Sarajevu.

Miljenko Jergović 31. 12. 2018.