Na šta smo spali svijete

Na šta smo spali svijete
Ljudi stoje, a ti ode
I sve te tehnologije vele: biće lakše, bolje
A čovjeku sve gore i gore 

Još niko skener za dušu da pronađe
Il’ barem šavove za razum
Pa da nismo u podjele dvije
Na one snađene i nesnađene 

Sve može drugačije
Al’ od sile niko ne odstupa
Potrošismo šume hatrije
Da ubiješ brže, efikasnije 

I kad tek smrt u blizini postaje moja i tvoja
A sve su, pa i daleke, smrti naše
Na šta smo spali svijete
Kad dijete ubije dijete

Mirza Pinjić 05. 05. 2023.