Na slici Safeta Zeca

Grane spremne za storuki Šivin zagrljaj
Smeđe s međe, zeljem zelenjene;
Bijelo od bjelanca, iz crvene cure vene:
Prirodu pri rodu – rodom ne okaljaj

Sjutra je od jutra, prozori ka zori
Od ljubica za ljubovcu malo ljubičaste
Plava od poplava – nijanse zakučaste
Sada je sa Da, oko Ko (o)tvori

Utvarne a tvarne, gotovo nestvarne
U dvorištu sjene otvaraju zjene.
Od zbora zborane, borave zaboravljene

I svaki kamen ka meni bi da krene;
Da pamet zapamti, duh u vazduhu prene.
Kam bi i ti – biti su nam parne.

Asmir Kujović 31. 07. 2013.