More

12:15

prvi mladi tata prilazi sa sinom
rubu kaštelanske rive
kaže mu: bacit ću te u more

12:21

drugi mladi tata prilazi sa sinom
rubu kaštelanske rive
kaže mu: sad ću te bacit u more

12:35

treći mladi tata prilazi sa sinom
rubu kaštelanske rive
kaže mu: bacit ću te u more

Ante Zlatko Stolica 01. 10. 2018.