Molitva

meka ti je kosa svilen jelene
i kroz srce dubok gaz

ti ćeš tamo gdje je rosa
gdje je božur prvoklas

ako sretneš moga oca
s brkova mu skini mraz

i neka zna da nije sam
u breziku kad se smrači

neka stupe u maslačke
oci naši plovci i puhači

Goran Milaković 14. 12. 2015.