Moje kućište na Gajcu

 

Ista suvomeđa:
isti vjetar
kroz njega kašljuca
i gubi dah.

Jezik
pod najdonji kamen
mrtve rečenice slavi:
kam da mi je.

 

28. april 2017.

Milorad Popović 21. 05. 2017.