Minimalizam

Prema navigacijskom proračunu Turkish Airlainesa,
Istanbul od Stockholma dijeli skoro dvije hiljade kilometara.

Ni u jednoj od osam zemalja koje nadlijećemo
Nikada nisam bio, izuzev, nedavno, u Slovačkoj.

Zbog mogućnosti da tek jednu tačku na karti –
Preko koje avion na kompjuterskom ekranu iscrtava
Svoju putanju – poistovjetim sa živim sje
ćanjem,
Evropu, skupljenu u pogled s 11 000 metara,

Mogu da doživim jedino kao stoput odgledanu reprizu
Trenutka u kojem Izet Hajrovi
ć šutira prema golu Jána Muche.

Elvedin Nezirović 27. 06. 2015.