mikroomažerije/1

1.mikroomaž vladi kristlu

Sve cijelo je cijelo. Samo je dio
po dio.

2.mikroomaž koči popoviću

punjena paprika, prazno meso!
punjena paprika, prazno meso!

3. mikroomaž vasku popi

HERBARIJ

Milogleda svako dijete gleda,
A milogled bi da mu ga deda.
(pederska narodna)

4. mikroomaž tinu ujeviću

LEPA NAŠA DOMOVINO,
PIČKA TI MATERINA SVETSKA
I TRKALE BUVE.

Goran Milaković 03. 11. 2010.