Metali

Iz teškog sna bude se metali,
sa brda, iz dola, i mene zvali

Sa prolomljenog kubeta bakar sja,
žmirka na mene, smiješim se ja

Мekeće proljećna bronza na jaganjcima,
krklja mutno olovo u klancima

Oholi mesing šetka ulicama,
bude se grobovi,
pod čelom tama

Gvožđe se lijepi za znojna
bedra i pleća mladića,
žubore u krčmama pića,
žubori strah, oštri se vojna

Zlato se u dubokim jezerima čuva,
duva kroz mošnje, kroz državu duva

Naš bronzani konj, i konjanik,
snuju, u vatri, svoj novi lik.

1992.

Stevan Tontić 01. 08. 2011.