Mažuranićeva

U Mažuranićevoj
na Petrovaradinu
živeo je čovek
koji je imao knjigu Skendera Kulenovića.

Pošao sam tamo
po najjačem junskom suncu,
sa golemim nijjetom u srcu.

Putovao sam dugo,
sa drugog kraja grada
pa sam se onda uspeo i uz brdo.

Kupio sam roman “Ponornica”
a on mi reče da ima i “Pjesme”
pa sam i njih kupio.

Nizbrdo je bilo
lakše no uz brdo.
Jurio sam dole
bez dinara.

I na stanici se zaustavio.

Tamo su sedela dva dečaka.
“Čiji si ti brat?”
Pitao me je onaj veći.

“Strahinjin” – odgovorio sam.

“Poznat si mi nešto, jesi li odavde?”
“Nisam, sa Kosova sam” – rekao  sam.

“Znam ja što si došao ovde,
tamo je stalno neki rat” – reče manji,
i autobus broj devet stiže.

Srđan Sekulić 19. 02. 2018.