Mavi-tefter

Njihalo se žito u polju
kao zbratimljeni zbor derviša
koji peva strašne ilahije

posvećene Bogu.

Kome?
Kiši?

kome bilo!
Piši!

Zapisujem u moj tefter plave boje
da su vojvođanska sela
zrela
da im sa čardaka pevaju rode
i da se ne boje velikog potopa,
vode,
iako je tu nekada bilo more

zapisujem u svoj mavi* tefter,
tefter plave boje

dok more derviša leluja
zbratimila ih kiša
pa pevaju pesme dodole
da kiša stane

ili to žito piša? 

Ko ih šiša!
U tefter zapisujem da
u vojvođanskim selima
rode pohađaju
igrališta.

*Mavi – “plava, plavo, plavi” u prevodu sa turskog jezika.

Srđan Sekulić 05. 06. 2019.