Marina Cvetajeva: Njemačkoj

Evo kako je Marina Cvetajeva, po Josifu Brodskom možda najveći ruski pjesnik 20.vijeka, pjevala, kao uvijek “protiv struje”, nekoliko mjeseci poslije izbijanja Prvog svjetskog rata, potaknuta opštom mržnjom Rusa prema Njemačkoj koju je Cvetajeva smatrala svojom drugom domovinom.

Otkako je Sefereja nacošima postala što i Njemačka Rusima na početku Prvog svjetskog rata, stotinama, možda hiljadama puta sam u sebi ponovio:

A kako da te ja ostavim,
A kako da te ja izdam?

Jer bez Jugoslavije ne bi na svijetu bilo ovog današnjeg Marka Drinkina.

Pjesma je prvi  pit objavljena 1936 godine .

 

NJEMAČKOJ

Na tebe svijet hajku pravi,
Dušmana imaš – božji žgam,
Pa kako da te ja ostavim?
Pa kako da te ja izdam?

“Oko za oko, krv za krv” stoje
Gdje tražim blagorazumlje,
O Njemačka ljubavi moje!
Njemačka, moje bezumlje!

Kako da te odbacim danas,
Moj progonjeni Vaterland1,
U kom korača još, uzana
Lica, po Kenigzbergu Kant,

Gdje, dok Fausta novog mazi,
Kroz drugi mali grad zabit –
Geheimrath Goethe2 sad prolazi
A u ruci mu štapić vit.

Zar, njemačka zvijezdo moja,
Da ostavim te kad ne znam
Da napola volim, ja koja
Pjesmama zanesena sam

Tvojim, i moj sluh ne čuje ti
Poručničkih mamuza hor,
Kad svet je meni Đorđe sveti
U Frajburgu na Schwabenthor3.

Kada ne guši mene zloba
Čim brk kajzerov uzleti,
Kad na ljubav ću se do groba
Tebi, Njemačka, zakleti.

Ko ti čarobne niti mudre
Nema, ti si mirisav kraj
Gdje češlja svoje zlatne kudre
Nad vječnom Rajnom – Lorelaj.

<1914>

 

1Vatreland  (njem.) – domovina.

 2Geheimrath Goethe (njem.) – tajni savjetnik Gete.

 3 Schwabenthor (njem.) – švapska vrata.

 

Prevod i komentar Marko Vešović

 

Marko Vešović 03. 06. 2019.