Mama, ja, meso

kroz telefonsku slušalicu
govori moja mater glasom
umorne delfske proročice
sinoć san te sanjala
šta si sanjala
ništa, tebe
ali šta je bilo u snu, pričaj mi
ma šta ću pričat
zanima me, reci
pekli neko meso, ne znan

Ante Zlatko Stolica 07. 10. 2021.