Makedonija

Dve devojčice i jedan
dečak pronađeni
su ugljenisani
u požaru koji
je zahvatio njihovu kuću
u šumovitom, teško pristupačnom
predgrađu Velesa

U kući nije bilo
struje
u kući je bio mrak

Porodica se prehranjivala
tako što su roditelji
sakupljali plastiku i otpad
koji su skladištili u svome domu
da bi ga potom prodavali

da u kući bude
svetla,
da ne bude
više
mrak

da ih barem na tren
obasja
večni Sunčev
zrak.

Srđan Sekulić 23. 10. 2018.