Makedonija, taj jugoslavenski Macondo

2015-05-15_TAMO, GDJE VJEČNO SUNCE SJA, PRED KIŠU, ČUKNI VO DRVO! naslovnica

Alem Ćurin 13. 05. 2015.