Majko, bit će dobro samo još da postanemo anđeli

Vidio sam i to, bio je mrak i vozio sam auto
kako pas progoni mačku i kako joj strah, dok mu bježi
ispada iz krznenih džepova po putu
Zatim sam vidio kako mačka vreba miša
kako ga uhvati, šapom za rep
i kako ga potom dugo, dugo, dugo
udara po glavi
Vidio sam kako se jastreb zalijeće među kokoši
i kako kokoški ispada jaje
dok je odnosi, u svojim kanžama
tamo odakle mirišu rajske bašče
Vidio sam kako blavor guta zmiju
i u tom gutanju, Vešovićevu metaforu
kako se preseljava u nigdinu
Vidio sam kako pauk upliće mrava
u splet okolnosti
Čovjeka dok vješa komad kravljeg mesa
da iz njega dimom istjera posljednje tragove
svijeta
Čovjeka kako ga progoni čovjeka
Progonjenog kako se okreće
da vidi koliko mu je ostalo još
centimetara života

i pomislio
bit će dobro
još samo da jedni drugima uteknemo.

Almin Kaplan 10. 09. 2014.