majci je svako selo špansko

ako ikad umrem
da počinem na fortici svete Ane
gradskim zidinama sklonjena
od race i običaja

majka rukom raspoređuje šimšir po
ugraviranim brojkama
rukavom obriše sloj pepela
pa sloj vjetra u kostima
svog čovjeka

 

Olja Runjić 23. 01. 2022.