Mačka na vrhu stepeništa

Gledajući fotos koji je
na FB postavio Predrag Finci

Kao skulptura Henrija Mura,
naoko mirna, a do rasprsnuća
ispunjena trncima znatiželje,
na vrhu stepeništa čuči mačka
i čeka mig zbunjeg Filozofa
da počne odgonetati razliku
između gradskog miša igračke
i živog miša u šumskom gustišu,
kakvog nikada nije vidjela.

Desnim uhom, živom antenom,
hvata tajanstvene kosmičke zvuke,
lijevim, čudesnim putokazom,
oslušuje iskušenja života
na planeti kojoj, ne pitajući je,
dadoše ime Zemlja.

Da li je vrh stepeništa kraj,
ili je tek početak
neizvjesnog puta,
skoka u prazno?

Izvija mačka brk,
stavlja Filozof prst na čelo.

                         10. 12. 2021.

 

Ranko Pavlović 10. 12. 2021.