Mačji haiku

Ugore lako,
ali sada, kako nazad?
Mačka na grani. 

 

Mačak na pragu.
“Pis”, goni ga deda.
Deda na pragu. 

 

U izlogu čeka,
svakim danom veće.
Persijsko mače.  

 

Mačak Tomče
lovi ih po parketu.
Moje papuče. 

 

Mjauče na pragu
Pokisao i ljut:
– Otkud bre ova kiša?! 

 

U letnjoj bašti
Sedi čovek i žvače.
Mačka čeka. 

  

Mačka na krovu
i dva žuta mačora
– ljubavni problem! 

Aleksandar Prokopiev 22. 09. 2020.