Glasovi/LVI

A kako se vlast glasa
Ima li ona grlo
S kraja na kraj svijeta
Kad je tako snažna
Kad je tako važna
Ili je stoglava i stousta
Kao neman pusta
Iz prastarih priča
Ili nevidljiva
Pa se u sve uvuče
I tamo gazi i tuče
Svaku nadu mladu
Ima li vlast ruke
Da osjeti muke
Kad ih neko sveže
I kako okov
Steže, peče i žeže
Naročito onaj
Nasred uma
Ima li srca u vlasti
Da osjeti slasti
Ljubavi vrele
Mirisne kao kruške zrele
Iz djetinjstva ranog
A šta ako se vlast
Iz nutrina glasa
Ima li tada spasa
Od slasti vlasti
Hoće li ikad ona pasti
Ili će vječno
Iz nas rasti
Sve dok ne opuše
Crvljive duše
Što u strahu
U sebi se sruše

Enver Kazaz 24. 04. 2018.