Ljuljaška

 

Rezervna  guma s njemačkog automobila
užetom svezana njihala se o stablo.
Dječak bi sjeo u nju i odgurnuo se vrhovima prstiju
od zemlju, postajala je ljuljaška.

Veliki zid ispred drveta zaklanja  dječaku pogled.

Dječak  se penje na gumu, propinje se,
vidi  farmu ograđenu bodljikavom žicom.
Farma  je ljepši naziv za koncentracioni logor.

Mislim da je bila 43.

Drugi put kad se dječak uspravio bio je unutar farme.
Vidi ljude u prugastim pidžamama,
okopavaju kavade zasađene u saksijama cvijeća.
Vidi  zelenu rijeku, ona je bodljikava živa.

Mislim da je bila 93.

 

Pjesma nastala prema motivima iz filma:“ The Boy in the Striped Pyjamas“  Marka Hermana.

Adnan Žetica 31. 07. 2016.