ljudi budite pametni

ljudi budite pametni na zemlji
na nebu i pod goblenima

dajte sebi sve od sebe
priđite pješke jedni drugima

budite pametni iza sjene
samo budite pametni

u bljutavo jelo
sipajte malo slamniga

često izbjegavajte nesreće
spriječite klizanje u kadi

spriječite stvaranje čmička
ne ližite koverte

ne oslobađajte pospani
otrovne rastvore

osvježite umorne oči
osvježite umorne noge

budite pametni kamo god
krenete na vama dalek put

obavezno tekućinu ponesite
tekućinu bilo koju

kiselu vodu običnu vodu
ponesite da hidrirate

a ne de

Goran Milaković 24. 11. 2022.