Ljubav

Moja je ljubav
Most na rječici
Kraj kojeg sam
Prvi put sreo nju
I onaj pijesak što je,
Poput suhog lisja,
Šuškao pod nogama.
Dok sam se primicao
Da kažem
Zašto je gledam u oči.

Moja je ljubav briga
Koja se začakla u sjećanje
I uvijek tu skakutala
Ko lastavica koja u kljunu
Donosi travke
Da sebi sagradi dom.

Moja je ljubav
Plamen u pećici
Koju je prvi put
Rukom svojom podložila
I rekla: evo ga!

A ja sam čuo da to
Zauvijek dolazi plamen
Naše ljubavi
Koji se ne boji zima..

Faiz Softić 26. 05. 2024.