Kunac djelo krasi

Politički nekorektna i politički korektna

 

*

Alem Ćurin 14. 06. 2018.