Kukuruska

Žuta kukuruska
Samar i jahanje
na konju.

Polje kukuruza
I kukuruska
pokraj male rijeke.

Joha, mirisna
I komušanje,
drvo u daljini.

Dijete sam
na samaru.

Pokraj skladnog
polja kukuruza
gledam u pravcu
Jugozapada.
Hoću se prisjetiti
brvna preko jedne
male rijeke
i drvenog mosta preko iste
koja se širi
tekući prema
moru.

Kako blagi
mali valovi!

Sjedim na johi
i promatram se
tako nestaje
težina svaka.

Da.
Sjećam se neba
iznad Golog brda
omorike i smreke,
stajanja na jednoj
nozi radi održavanja
ravnoteže, filma
Lesi se vraća kući,
barica i jabuka
divljaka, puta
kroz šumu,
i didinog otučka
za uklanjanje svrabeža.

Idem kroz selo
Djedov do
i pitam se
što su mistične
daljine?

Široki put
i visoke
bukve
i velika
svježina
s Istoka.

Tko sam ja? U
muklini oko mene
pitam se.

Tiho hodam
pokraj male
rijeke i promatram
cvijetnjak na poljani.

Cvijeće šuti.

Pijem čaj
od svile u
kući
uvečer
zadovoljan
svojom pjesmom.

Ivo Totić 11. 03. 2016.