Krug

Obećao sam kćeri
da ću doći ranije
i odvest je u grad,
a ona cijelo jutro,
kaže mi teta u vrtiću,
pita:
Je li došao moj tata?

A ja,
oblačeći joj kaput i rukavice,
zamišljam kako ću

za trideset ili četrdeset godina,
umirući na bolničkom krevetu,
s jednakim nestrpljenjem,
medicinsku sestru pitati:
Jesu li došla moja djeca?

Ante Tomić 08. 10. 2010.