Krug na mapi grada

1.

bijela dirka

– jedan violinista je za svaki rođendan mijenjao svoje ime i postao novi čovjek. u novim životima nije znao kojim jezikom da govori i kojim novcem da plaća. u svakom životu je, ipak, svirao violinu.

– u svim svojim životima umro je čak tri puta. jednom je pao s prozora posmatrajući jednu ženu kako se kupa. jednom je izdahnuo u zatvoru zbog vrijeđanja vlasti. jednom je samo zasvirao violinu i sklopio oči.

 

2.

crna dirka

– trgovi su kružice na mapi grada. na jednom trgu nalazi se statua plesača.

– njegove cipele plešu u krug još od prije nastanka grada, nastanka zemlje, nastanka svijeta.

 

3.

bijela dirka

– na našem trgu stoji jedna kuća, jedna soba u koju niko nije ušao stotinu pedeset godina. na trgu su streljali neke izdajice sistema, a onda su došli drugovi streljanih i streljali one prve, na trgu je prošlo dva, tri, četiri rata, na trgu je bio strah i djevojčica je plakala.

– iz kuće je jednoga dana izašao jedan čovjek. nosio je posve novu dječiju loptu i rekao: kakav mir, kakav mir.

 

4. 

bijela dirka

– jedna žena je bila zatočena pod kestenom odakle je imala pogled na široko prostranstvo svijeta. ponekad je slala pisma ljekarima da ih izvijesti o svom stanju. na pisma uglavnom niko nije odgovarao. jednoga dana stigla je kutijica okruglih karamela. neki čovjek je bio prinuđen da svira na harmonici. svirao je sedamdeset i osam godina. 

– postoji jezero kojim pluta stablo kestena i jedna pomalo polupana harmonika.

 

5.

crna dirka

– čovjek je skinuo sa lica drvenu masku i raspustio dugačku kosu upletenu u pletenice. nije mu smetala kiša, nije nosio cipele, trčao je ka suncu, tražio je guštere.

– jednom je sreo ženu sa devetnaest prezimena i sa jedanaest pribora za ručavanje, a sa njegove maske je zarikao tigar.

 

6.

bijela dirka

– u selo je došla putnica i molila domaćine da prenoći u podrumu. narednog jutra žena je nestala, a u podrumu je nedostajao dio zida. žena je odnijela sa sobom dio nekadašnjeg doma svojih predaka. u isto vrijeme jedna je ostavljena djevojčica pronašla trbuh neke žene i učinila je svojom majkom. 

– žena je pomilovala trbuh i naslonila se na parče zida, sklanjajući prašinu iz podruma sa djevojčicine kose.

 

7.

crna dirka

– njegova muzika postoji samo u jednom trenutku. nikada nije postojala prije nego on dotakne instrument i nikada neće postojati nakon što on ostavi instrument. zato on svira u jednom čamcu koji pluta i muziku dodirnu samo kapi koje se na trenutak odvoje od talasa i zapljusnu čamac, instrument i čelo muzičara, na trenutak prije nego se vrate i ponovo postanu more.

– zato on svira samo u čamcu koji pluta i koji se lako može prevrnuti, nasred mora, u jednom trenutku.

 

8.

bijela dirka

– vrlo predano, u svojoj maloj radionici pravio je violine, čvrsto uvjeren da će se u jednoj od njih posve izgubiti. dok je radio, sanjao je bahovu sonatu. violine je prodavao muzičarima i ponekad turistima, slučajnim posjetiocima radnje s muzičkim instrumentima. pričalo se da je umro u radionici, negdje oko podne.

– na mnogim kontinentima ljudi pričaju kako postoje violine koje povremeno zasviraju ljudskim glasom, naročito onda kada se svira bah.

 

Nadija Rebronja 27. 09. 2021.