Koštana dok pleše srž

Kost nosi kostim
Kost Mićun kost Mirso kost Mate
Kost mijenja kostime time –
Mesa se zovu, kosti se traže

Koštanina je naplata u kostima
Kostarina košta ime
Koštana dok pleše srž

U Omarskoj pred demperskom halom
Na pisti šmrkovima prali četvoricu logoraša
Staraca, s njima tokarski majstor
Faruk H. jednonog i gol, oslonjen na štaku

Svi padali goli od siline atmosfera
Faruk H. jednonog stajao šmrk ga promašivao
Popodne ih strijeljali

Dvadesetri godine kasnije
Faruka H. našli u tri masovne – ruke u jednoj

Glava u drugoj, noga u trećoj, i štaku našli
U drugoj, okoštalu i opranu
Pa je dodali tokarskom majstoru u plahtu
Koštana da pleše srž

Darko Cvijetić 22. 03. 2016.