Köpenhamn

Ako je vjerovati W. Aspenströmu
Bog nije stvorio cijelu Dansku,
posebno ne užasni grad Köpenhamn.
Možda Orsteds park i neke dijelove
Nørrebro-naselja sa ribljom pijacom
na kojoj mlad imam Ali Bahri al-Bahari
kupuje jegulje, potajno moleći
da mu, ako ga ima, Bog podari
malu frizerku Piu Kjärsgaard
koja mu maše iz svoje radnje
koja mu na mokrom staklu izloga
crta strelicom ranjeno srdašce,
dok pod haubom starija dama
u nestrpljenju ili u protestu
baca u gužve dlaka na podu
još nedočitani Jyllands-Posten.

Nota:
Werner Aspenström (1918-1997) švedski pjesnik.
Pia Kjärsgaard vođa ekstremne Dansk Folkeparti koja se zalaže, između ostalog, da se svi dijelovi Köpenhamna u kojima žive stranci sravne do temelja.
Yllands-Posten, danski dnevni list.

Refik Ličina 09. 12. 2010.