Kolja i Dante

U svemu traži sklad,
Riječi što jesu slad,
koja te obasja, baš sad,
dok mjeriš svoj rad,
svoj uspon, svoj pad,
trenutnu sreću ili jad,
to je dušina rajska glad,
da prezre umilni grad,
utonuo u poroka smrad,
zaštićen jezikom tad,
bićeš tajna kao žad,
drevan i anđeoski mlad.

Ranko Risojević 16. 11. 2021.