Ko ne plati kurbu prati KGB

Dnevnik jednog penzionera/17

Alem Ćurin 30. 01. 2019.