Klokan

_________________Za Davida
 
Našla sam muža
kao kad u siječnju
ljetnu haljinu odabere žena.
Dugo bila je izložena
ali ne opaziše koliko je lijepa.
Prislonila sam je uz lice
i tačno znala
a rijetko šta mi se svidi!
Da ljubav ova nije slijepa
već ona što se vidi.
Budimo se jednom u kabini
Stena Line trajekta
naša beba i moja majka
a njega nema u krevetu, sa sprata.
Vraća se nakon doručka deluxa.
Sa švedskog stola kradom natrpao
hljeba, kroasana, jaja i banana
u golem džep braon duksa.
Stoji u kapuljači
sa doručkom na stomaku
i vrele dvije kave u zraku.
Skrivio pa se smješka bandi.
Klokan na verandi.
Dobrila Pejić Rehaag 23. 01. 2019.