Klin se cleanom izbija

Dnevnik jednog penzionera/2

 

Alem Ćurin 26. 09. 2018.