Kleka

Posmatrajući kamenito gorje, to kopile samoće unakaženo bijelim suncem, Bog se ražalosti i prizva k sebi anđele: – Čeda moja – reče – postoji li kakvo biće sposobno kamenu onom da se odupre?

Anđeli rekoše da postoji, a kad Bog zaiska da ga vidi, oni ga privedoše do stijenja donjih slojeva na kojem je rasla jedna kleka.

Ushićen hrabrošću i isposništvom drveta, Bog naredi anđelima da ga suzama svojim zaliju i, odlučivši da ga nagradi, sam mu priđe i reče mu: – Jakosti moja, šta da učinim za tebe?

– Skupi svoje vodonoše i miči se odavde – šapnu kleka.

Bog posluša i, krijući lica od anđela, brzo se udalji.

(1982)

Refik Ličina 09. 09. 2012.