Kimitirija

Gledam
kako mi
polažu kosti
u spavaonice,
kade mi tamjanom
belo lice
dok more urla
a orao klikće
sa litice.

Nemam ni majke
ni oca.
Pola života
čitao sam tipike,
žitija i svete spise,
pokušavajući da
spoznam Tvorca.
Uzalud vam
prijatelji sada
pridike.

Znam, pogrešio sam.
Oprostite mi
Lazare, Sunčice
i Dimitrije.
Oprostite i pozdravite
vašeg oca.

Polažu mi kosti
u spavaonice,
iguman peva,
tamjanom mi kade
belo lice i
priznajem
kukavica sam.

Sahranjuju me pored
mora
dok orao
klikće sa litice.

*Kimitirija – u prevodu sa grčkog jezika “spavaonica”. Misli se na manastirsko groblje u koje se polažu mošti monaha gde će počivati do trenutka kada se mošti otkopavaju  a na isto mesto se polažu mošti drugog, tek preminulog monaha. Ovaj čin svetogorski monasi nazivaju “smenom straže”.

Srđan Sekulić 01. 06. 2018.