Kemine fotografije

Na jednoj suho korito
Bezimene ameri
čke rječice
Oblikuje sklad
U kojem veliki jajoliki kamen
Dokazuje dar prirode,
Sli
čan onom kojim je
Mikelanđelo disciplinirao
Stijenu da porodi Davida.
Na drugoj su Kip slobode
I indijanski ru
čni art
Pretvoreni u suvenire na uličnoj pijaci
U New Yorku, s potpisom:
Šta bi rekao Marx.
Na trećoj niz krovova Baščaršije
S brazgotinama od granata
Ni
ču iz guste magle.
U tri su sobe obješene,
Da u svakoj ugostim prijatelja
Kojeg odnosi prekooceanska šutnja,
A vra
ća front na treskavičkom ratištu,
Urastao u naša tijela
Kao imela u grane kruške
Koja dotrajava u komšijnoj bašti,
I nikako da se sruši.

Enver Kazaz 04. 04. 2015.