Kedar u Libanu

Kadiš za Amosa Oza

 

Kapljica voska
pala je u vodu
i otvrdnula jednom za svagda

dovikuju se devojčice,
preskaču vijače,
brojalice broje

Sveštenik sluti vrhove
planine koja nas je
Dočekala,
na koju je grešni ljudski rod gledao kao
na bezbedan novi početak,
stenoviti početak boje
naših kostiju

dovikuju se dečaci,
šutiraju loptu,
klikerima traže rupe
devojačke pupkove

Seče se vrpca,
krv potiče i sledi
krik

Na kraju puta
stoji Zid
na koji ćemo nasloniti čela
da rashladimo srcad
uzavrela

Srđan Sekulić 30. 12. 2018.