Karneval u Gazi


______________     ____(prigodni igrokaz)

__________________________1.

_________  ____ne znam više gdje je Palestina: bila je
___________  ___u srcima svih – sad više ne, bila je
_________  _____u ustima svih koji sišavši na cestu
___________vikahu Palestina crvena! – sad više ne, bila je
_______     ___u kibucima i u mome glasiću šteneta, onda,
______ ___ __kad je šaptao Izrael crveni, jer komunizam
_____________ako je nekada stvarno postojao u životu
______    ____bilo je to u Komunama socijalistâ i bundistâ
_______  ______na sjeveru Galileje otjeranih iz Europe
________  __crvljive – sad više ne, sad samo crvi preostaju,
________  ___tu u Europi, crvi po eu-normi, tusti od lihve

___________________________2.

_________________  _zločini nagrađivane tvrtke
__________Ujedinjenih Soboslikara Barak & Hamas ne gone me
_______ ______na pisanje, niti iskorijenjene masline u cvatu,
_______ _       _pa ni izbjeglice u trku da se sklone u nekoj školi
_ __   _    _Ujedinjenih Naroda a na nišanu Tsahalovoga tenka – sve me
________________to nervira, poput muhe na ekranu
____       ____televizora koju čak ni ne lovim već je uljudno tjeram
____ _________jer uljudni mi smo ubojice mira, a hračak
_______________krvi iz utrobe ekrana ne stiže do naših
______________ustâ, niti bi bilo mjesta, ako žvačem, ako
________ ____________siti u božićno vrijeme
____________________zahvaljuju vam robovi
_______ ___pa ostane tamo kapati, taj hračak, zgrušan trag
______________koji ne nestaje, iz utrobe kristala ravne
_______________________plohe na plazmi

____________________________3.

____________ne radi se o narušenim primirjima, mršavim
____________priopćenjima kojima označavaju postizanje
___________ciljeva toga dana koji su s vremena na vrijeme
_______________Hamasove raketne rampe ili pak
_______________tuneli za opskrbu oružjem ili pak
___________________glavice staraca s licima
_____________ispijenima i u borama-uvalama
ili pak
_______________mrljice cinične dječice koja ustraju
______________prepuštati se masakru zanatskih
dronâ
________________i pretpovijesnih praćki F-16 ili pak
_______________djevojčice majke momaka odraslijih
_________od njih, koji će uskoro progovoriti kao Isus u Kuranu
__________ okrunjenh zvijezdama krhotinâ koje nitko ne vadi
,
_____________vječno kraljevsko dostojanstvo – ne, nije to

_____________________________4.

_____________ to što me tjera da govorim, a nije izazvana glad,
__________________prokleta vječna hladna i teška
________________poput kiše u šestome pjevanju Pakla,
________________ni blokada koja zamandaljuje i pravda
_____________koja zatire poput udaraca rezolucijama po vratu
________________najdušmanskije istine, posložene klečeći
__________i zavezanih očiju, a na koncu ne ubijene već, oslobođene
_____________i poslane uokolo da prose besramnu milost lažima
________utjelovljenima posvuda Država razdražljiva zločinačka, posvuda
_______________ceremonije rituala mutiranih krvoprolićâ
_____________u premodernim ustrojima ubilačkih teokracijâ
___________ili u sjajnim ustavima ispisanima demokratskim snajperima

_______________________________5.

___________________na pisanje me goni samo nada,
___________________prokleta vječna hladna i teška
_________________poput kiše u šestome pjevanju Pakla,
_______________da ću uspjeti u vremenu koje mi preostaje
__________vidjeti dovučene na cestu sve Vladare okovane moćnike
____________________te Vladare moćne kojima su
_____________________vrhovi noktiju mramorni

__________________cijelog ovog svijeta dovučeni na asfalte
__________rasporene ili u tvrdome pijesku koji se širi do njihova smrada
____________već izobličene od razumnim i razboritim mnoštvom
_______________________glavicâ staraca bez lica
________________________mrljicâ cinične dječice
__________________djevojčicâ majki dječice već odrasle

______________________________6.

___________neka ih dohvati, svijetlo mnoštvo, i pregleda im buhe
__________i zubalo, kao kod pronađenoga Sadama, a onda im potrga
______________šapice i počupa noktiće i razbije slinu i krilca
________sjekirom ražnjevima trozubima, i pincetama oštrim, a potom
__________ga napadne ljepilom i slinom ili ga pričvrsti pribadačama
_________________u albume ili im na šupak objesi petarde
__________________užeže ih ili lansira kaskajuće s kožom
______preuspravnom s ove i one strane ulicama predgrađâ između veselja
______________________vječno nasmijana i bodra
____________________mnoštva pribrana da ne uprlja
_______________svečanu odjeću ni mobitele kojima snima
_________________prizor uglednikâ koje mlate lopatama
____________po glavama oborenih kipova u kaljuži nadajući se
________________luđačke da će okončati Karneval Svinje

_______________________________7.

___________________ a to bih volio da se dogodi u Gazi
_________________ne daleko od Josafata gdje će se okupiti
_________________________Sveopći Karneval,
________________i da to bude Događaj stoljeća, sa sponzorima
__________i tv-dopisnicima, tako da s okolnih brežuljaka dalekozorima
______________ne bismo više vidjeli savršenstvo našega nadiranja
_______________nego broj obješenih suverenâ kako se umnažaju
_______________ do beskonačnosti: ne više Spartakove robove
______________ kako pošumljavaju ceste nego Vladare svih nas
_____________i Ličioce ujedinjene, između lomačâ i hračaka – tako
___________________mojim opovrgnutim glasićem, sada,
___________________________vičem!
___________________________Vičem!
___________________________vičem!

______________________dva naroda nijedna država!
______________________dva naroda nijedna država!
______________________dva naroda nijedna država!

______________________mojim pohabanim glasićem
______________________mojim pohabanim životom
______________________mojom nepovrijeđenom
____________________________Taštinom

_________________________________________________18. siječnja 2009.

***
***

Autor prijevoda s talijanskoga izvornika Tvrtko Klarić

Gianluca Paciucci 05. 12. 2011.