Kaplani

(za Almina Kaplana)

Prvoga dana godine 2016. umro je Gilbert Kaplan (1941)
Dirigent – majstor Mahlerove Druge simfonije, majstor za svih
209 strana Gustavove partiture.

Maestro Kaplan bio je financijski stručnjak,
Koji je toliko zavolio Drugu Mahlerovu
Da je naučio dirigirati i postao malerolog Druge, tumač i čuvar.

Do smrti je ravnao sa preko 80 različitih filharmonija
Koje su simfoniju izvodile za nekih sat i dvadesetdevet minuta,

Jer maestro Gilbert Kaplan dirigirao je samo tu i nijednu drugu simfoniju.
I ničiju.
Po čitavom svijetu od Pekinga, Zagreba, Moskve ili New Yorka.

Tri su pitanja Mahlerove Druge, govorio bi maestro Kaplan:
Zašto si živio, zašto si se borio i zar nije život
Samo velika stravična šala?

Znam svaku bilješku u partituri, svaku mahovinu koja bi se nahvatala
Na sjeveru nota ili po pauzama.
Svaku notu iznova prebrišem kao
Bakarno posuđe kakvo kirurzi nađu uz tumore po utrobama.

Uzalud podmećemo tanjure – obraz je taj koji zamašćuje masku iznutra.
Kapi se kupe u kaplani, kap lani, kap preklani,
A pijesak se klepsidri i preokreće plićacima uz oseke.

Darko Cvijetić 23. 05. 2016.