Kapak

 

1.

Tetka Vasva, gazdarica.

Grahorasti pijevac koji mi kljuca kukuruz iz ruku.

Uz gornju ivicu avlija bez ograde, s tvrdom ilovačom u podini.

Konjska araba sa drvenim točkovima i konjska araba sa gumenim točkovima. Ispred arabe tri su stabla s golim, visokim krošnjama. Bagremovi. I pod njima konji. Konji koji drijemaju i mokre. Kada pada kiša, pokriju ih ponjavama koje ispuštaju boje.

– A je l mi se puce probudilo? – kaže tetka Vasva.  – Sa’ će tetka da nam pristavi hašaša.

Jedna joj papuča zapinje za lozu ružice i ona se posavija, zaklonivši stražnjicom avliju.

– Jesam – kažem. – A kako ste vi spavali?

– Lijepo, šućur. Mama, ode l?

– Ode – kažem.

– Jako jako puce moje, pa će primit platu pa ti kupit nove toplinke i tašnju. Da pristavi teta hašhaš. Ho´ li?

– Hoću – kažem.

Pijevac stoji ispred mene, cima glavom i vabi kokoške. One trče gore-dole, perje im je crvenkasto, bijele, bijele naušnice.

– Eno ona, uz vratnicu. Jutros je pronijela. Što će joj se Avdo radovati.

Avdo kopa grudobrane i rovove.

– Neđe tamo u tom Srijemu – kaže Vasva –  I u Vojvodini.

Pijevac hvata jednu kokoš za hober, širi krila uz nju, onda je pojaše.

– E, de, puce, pij ta hašaš – kaže Vasva.

– Hoću – kažem.

 

2.

– Haj digni se srećo, kaže majka. Haj, digni se, subota je. Majka mu se uželela.

Subota je.

– Haj digni se da ti majka nešto kaže.

Ona stoji kod šporeta i kroz često sito prosijava brašno. Kupićemo masla kod Baljuke, Vasva će nam dati sira i pazije i majka će umijesiti pitu.

– Da mu kaže majka? Da ga obraduje…

– Hajde, kaži.

– Opet ću u prvu. Ču l me. Majka će u prvu!

– Izistine? – kažem.

– Izistine. Jelica mi promijenila smenu. Bolja mi je no sestra. Haj digni se, srećo, trkni do Baljuke.

 

A Baljuka viče: A, Ibrima! A šta bi s tom grkom, bog te nagrdio! Šta reče ti, ljalje?

– Masla za tri banke – kažem.

– Masla za tri banke. Reče l biljnog ili mrsnog?

– Biljnog.

Baljuka iznosi na banak veliku kutiju od pet kila. Na njoj s jedne strane piše Biljna mrs, a sa druge piše Tluni ë bimve. Baljuka zavlači nokte pod kapak kutije i podiže ga. Kapak je žut, a maslo je bijelo. I spuhljalo, sa ivica.

– Evo, ljalje jedan frtalj i malo pojače…

– Imate li, kažem, jedan kapak. Jedan kapak od takve kutije.

– Kapak? Ima kapak. A šta će ti kapak?

– Hoće mama da umijesi pitu.

– Da umijesi pitu. Pa na kapak? … Jako, ljalje, jako. A kako je Mejra, radi l?

– Radi.

– Jako, ljalje, jako. Šta ti mene ono dade? E, jes. Evo mene tri banke, evo tebe dvije banke. I šta reče, kapak. Sa´ će kapak…

Majka spira kapak “u tri vode” i prislanja ga uz šporet da se suhne. Zatim ga meće na sofru, izlije u njega kašiku istopljenog masla i rukom ga razmazuje. Iseče jufku na dijelove, spušta ih u kapak, tapka ih i tanji, i onda ih, polagano diže uvis i razvlači do ivica.

– Da pogledam je li Vasva budna – kažem.

– Haj, pogledaj – kaže majka. – Ako nije budna, nemoj je buditi…

Refik Ličina 18. 05. 2017.