Kaldrmica

Put, put,
šuti
govori mu majka i naginje sjedište

Ćuti dijete, nemoj 

Smjenjuju se table,
sela, varoši, planine i rijeke

Ćuti dijete, Put, Put,
Šuti

Nova Kasaba, Kaldrmica,
Lukavica, Vlasenica, Han Pijesak,
Žljebovi, Košutica

A meni iz glave ne izbija Kaldrmica
buja trava, leti tica,
šuti dijete,
spavaj spavaj
gora, brdo
rijeka teče
kamen, orah
Peče, majko
Peče!

Ćut, ćut
Ćuk zapjeva
Put put
Zeleni se Romanija. 

Srđan Sekulić 25. 05. 2019.