kako se moj otac sjeća drniša

do kamena kamen
u bubregu kamen

laki plućni kamen
od mjehurića i milja

kamen iz kojeg mama
preklinje brašno

slatki kamen takozvani
karamela čikola

sitni kamen takozvani
gospina sačma

kamen u plamenu
kamenu pod oblake

i samo jedan
u kamenu magarac

žulja bócu ne da se
usranim štapom otjerat

Goran Milaković 07. 12. 2017.