Kadilak

_________________________________________________Semezdinu M.

Novi Pazar je zapaljen 23. 7. 2003. godine. Zapalili su ga pripadnici muslimanske milicije sa istočne i deževski četnici sa zapadne strane. Sami centar, tzv. Tijesnu čaršiju i Žitni trg, zapalili su navijači FK Rascie iz Šaronja. Centrafor Rascie Živko Šušić osnovao je (11.3.1922.) ogranak Radikalne stranke i tri puta zaredom biran za narodnog poslanika. Nikola Pašić poklonio mu je bijelu limuzinu marke kadilak. Bila je to prva limuzina u Novom Pazaru. Ona nije zapaljena. Nekoliko sati prije požara, u privatnu posjetu Novom Pazaru stigao je Ali Bahri al-Bahari, vođa islamsko-terorističke ogranizacije Ongest sa sjedištem u New Yorku i ekspoziturama u Londonu, Kopenhagenu i Stockholmu. Odsjeo je kod muftije Miralema Bajgorića, ali nije tamo večerao. Svratio je u “Daire”, naručuio pet i pola, bez ovčijeg mlijeka. Mlijeko je odbio. Na pitanje Ibra Have: – A što, ćoldo, da se ne ugojiš?, odgovorio je:  – Nije, nije stoga. Nego, slab sam vremenom. Zatim je platio pojedeno, proučio dovu i  viknuo:  – Halo, brate, je li na prodaju? – Jes, ako si kupac – rekao je Ibro Hava. Lako su se pogodili. A. B. al-Bahari dao je Ibru 3000 eura, Ibro njemu ključ od četnikuše (kako su Pazarci kadilak nazvali) i al-Bahari legao je na gas i nestao. Dva sata docnije Živko Sušić, centarfor Rascie, digao je prvi plamen sa njihove, a rečeni Ibro Hava prvi plamen s naše strane. Novi je Pazar do temelja izgorio.

(2007)

Refik Ličina 21. 11. 2010.