Kad mislim o Marku (Emiliju)

24 godina obiđe svijet Marko (Emilio) Polo
Milion ispovijesti pripovijeda o paklu i raju
o svilenom putu s milion blagoslova
Iz Buharaje do Šećerne ledine (perzijski Samarkande)

Ludo zavolje
Svoju Bibi Hanumu, Timur Lenk iz Uzbekistana
Marko Emilio Polo (ili Mark Pali sa Korčule!?…)
Otkri broj “Jedan Milion”
“Il milione” posta treća knjiga poslije Biblije  i Kur’ana

Kad mislim o Marku (E)miliju
Dođe mi da milion puta ubijem sebe
Zašto ne ostadoh umrjeti u Samarkandi

Danas bih bila Shaha Džahanijeva Mumtaza

Radije Hoxha 08. 04. 2018.